लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 21-40 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
21B.S.: 2052-04-22
A.D.: 1995-08-07
Local: 11:00
UTC: N/A
29.8881.635.0Bajura*Did You feel it?
22B.S.: 2052-06-18
A.D.: 1995-10-04
Local: 11:15
UTC: 05:30
28.2784.444.0LamjungDid You feel it?
23B.S.: 2052-11-16
A.D.: 1996-02-28
Local: 11:00
UTC: N/A
27.12286.7664.0UdayapurDid You feel it?
24B.S.: 2053-01-14
A.D.: 1996-04-26
Local: 11:00
UTC: N/A
27.93587.7055.0TaplejungDid You feel it?
25B.S.: 2053-03-26
A.D.: 1996-07-10
Local: 11:00
UTC: N/A
29.61681.9814.0MuguDid You feel it?
26B.S.: 2053-06-30
A.D.: 1996-10-16
Local: 11:00
UTC: N/A
28.77879.9514.0Did You feel it?
27B.S.: 2053-07-19
A.D.: 1996-11-04
Local: 11:00
UTC: N/A
29.6381.8594.0MuguDid You feel it?
28B.S.: 2053-07-23
A.D.: 1996-11-08
Local: 11:00
UTC: N/A
29.66781.6994.0HumlaDid You feel it?
29B.S.: 2053-08-18
A.D.: 1996-12-03
Local: 11:00
UTC: N/A
27.3986.8425.0SolukhumbuDid You feel it?
30B.S.: 2053-09-07
A.D.: 1996-12-22
Local: 11:00
UTC: N/A
29.01281.7264.0DailekhDid You feel it?
31B.S.: 2053-09-14
A.D.: 1996-12-29
Local: 11:00
UTC: N/A
29.7581.8285.0HumlaDid You feel it?
32B.S.: 2053-09-17
A.D.: 1997-01-01
Local: 11:00
UTC: N/A
27.00586.5614.0UdayapurDid You feel it?
33B.S.: 2053-09-21
A.D.: 1997-01-05
Local: 11:00
UTC: N/A
29.78580.5885.0DarchulaDid You feel it?
34B.S.: 2053-10-18
A.D.: 1997-01-31
Local: 11:00
UTC: N/A
28.01585.3015.0RasuwaDid You feel it?
35B.S.: 2053-10-18
A.D.: 1997-01-31
Local: 11:00
UTC: N/A
28.07885.2865.0RasuwaDid You feel it?
36B.S.: 2053-10-19
A.D.: 1997-02-01
Local: 11:00
UTC: N/A
2885.3034.0RasuwaDid You feel it?
37B.S.: 2053-10-21
A.D.: 1997-02-03
Local: 11:00
UTC: N/A
28.0985.294.0RasuwaDid You feel it?
38B.S.: 2053-10-21
A.D.: 1997-02-03
Local: 11:00
UTC: N/A
28.0285.335.0RasuwaDid You feel it?
39B.S.: 2053-10-28
A.D.: 1997-02-10
Local: 11:00
UTC: N/A
28.1285.334.0RasuwaDid You feel it?
40B.S.: 2053-11-07
A.D.: 1997-02-18
Local: 11:00
UTC: N/A
29.5281.334.0BajhangDid You feel it?