लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 81-100 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
81B.S.: 2057-10-13
A.D.: 2001-01-26
Local: 11:00
UTC: N/A
24.17369.8537.0Bhuj/India*Did You feel it?
82B.S.: 2057-12-22
A.D.: 2001-04-04
Local: 11:00
UTC: N/A
27.80686.1714.0DolakhaDid You feel it?
83B.S.: 2058-01-02
A.D.: 2001-04-15
Local: 11:00
UTC: N/A
29.45881.44.0BajuraDid You feel it?
84B.S.: 2058-03-27
A.D.: 2001-07-11
Local: 11:00
UTC: N/A
29.50781.3944.0BajhangDid You feel it?
85B.S.: 2058-04-01
A.D.: 2001-07-16
Local: 11:00
UTC: N/A
27.9784.685.0GorkhaDid You feel it?
86B.S.: 2058-04-01
A.D.: 2001-07-16
Local: 11:00
UTC: N/A
28.2984.274.0LamjungDid You feel it?
87B.S.: 2058-05-28
A.D.: 2001-09-13
Local: 11:00
UTC: N/A
29.82180.6445.0DarchulaDid You feel it?
88B.S.: 2058-06-11
A.D.: 2001-09-27
Local: 11:00
UTC: N/A
26.9887.784.0UdayapurDid You feel it?
89B.S.: 2058-07-11
A.D.: 2001-10-27
Local: 11:00
UTC: N/A
29.5681.464.0HumlaDid You feel it?
90B.S.: 2058-08-12
A.D.: 2001-11-27
Local: 11:00
UTC: N/A
29.5281.995.0MuguDid You feel it?
91B.S.: 2058-08-12
A.D.: 2001-11-27
Local: 11:00
UTC: N/A
29.6381.795.0MuguDid You feel it?
92B.S.: 2058-08-12
A.D.: 2001-11-27
Local: 11:00
UTC: N/A
29.5381.815.0MuguDid You feel it?
93B.S.: 2058-08-13
A.D.: 2001-11-28
Local: 11:00
UTC: N/A
29.5981.774.0MuguDid You feel it?
94B.S.: 2058-09-03
A.D.: 2001-12-18
Local: 11:00
UTC: N/A
29.5881.84.0MuguDid You feel it?
95B.S.: 2058-09-04
A.D.: 2001-12-19
Local: 11:00
UTC: N/A
23.8389.884.0BangaladeshDid You feel it?
96B.S.: 2058-10-21
A.D.: 2002-02-03
Local: 11:00
UTC: N/A
27.7286.374.0DolakhaDid You feel it?
97B.S.: 2058-12-27
A.D.: 2002-04-09
Local: 11:00
UTC: N/A
27.4686.1744.0RamechhapDid You feel it?
98B.S.: 2059-01-02
A.D.: 2002-04-15
Local: 11:00
UTC: N/A
26.8786.314.0UdayapurDid You feel it?
99B.S.: 2059-01-19
A.D.: 2002-05-02
Local: 11:00
UTC: N/A
27.6786.675.0SolukhumbuDid You feel it?
100B.S.: 2059-02-21
A.D.: 2002-06-04
Local: 11:00
UTC: N/A
30.7181.346.0TibetDid You feel it?