लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 101-120 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
101B.S.: 2059-02-21
A.D.: 2002-06-04
Local: 11:00
UTC: N/A
30.7181.346.0Tibet*Did You feel it?
102B.S.: 2059-02-22
A.D.: 2002-06-05
Local: 11:00
UTC: N/A
28.8680.754.0KailaliDid You feel it?
103B.S.: 2059-02-24
A.D.: 2002-06-07
Local: 11:00
UTC: N/A
28.7781.124.0KailaliDid You feel it?
104B.S.: 2059-02-30
A.D.: 2002-06-13
Local: 11:00
UTC: N/A
28.2384.864.0DhadingDid You feel it?
105B.S.: 2059-03-06
A.D.: 2002-06-20
Local: 11:00
UTC: N/A
25.6388.385.0BangladeshDid You feel it?
106B.S.: 2059-03-18
A.D.: 2002-07-02
Local: 11:00
UTC: N/A
27.1784.824.0ParsaDid You feel it?
107B.S.: 2059-03-32
A.D.: 2002-07-16
Local: 11:00
UTC: N/A
27.7587.364.0SankhuwasavaDid You feel it?
108B.S.: 2059-04-26
A.D.: 2002-08-11
Local: 11:00
UTC: N/A
26.9786.44.0UdayapurDid You feel it?
109B.S.: 2059-05-24
A.D.: 2002-09-09
Local: 11:00
UTC: N/A
28.9828.984.0KailaliDid You feel it?
110B.S.: 2059-06-23
A.D.: 2002-10-09
Local: 11:00
UTC: N/A
28.1883.94.0KaskiDid You feel it?
111B.S.: 2059-06-25
A.D.: 2002-10-11
Local: 11:00
UTC: N/A
28.2883.944.0KaskiDid You feel it?
112B.S.: 2059-08-04
A.D.: 2002-11-20
Local: 11:00
UTC: N/A
29.6181.564.0BajuraDid You feel it?
113B.S.: 2059-11-14
A.D.: 2003-02-26
Local: 11:00
UTC: N/A
28.4786.015.0TibetDid You feel it?
114B.S.: 2059-12-11
A.D.: 2003-03-25
Local: 11:00
UTC: N/A
27.1889.595.0BhutanDid You feel it?
115B.S.: 2059-12-15
A.D.: 2003-03-29
Local: 11:00
UTC: N/A
27.4686.634.0TibetDid You feel it?
116B.S.: 2059-12-21
A.D.: 2003-04-04
Local: 11:00
UTC: N/A
30.180.395.0PithoragarhDid You feel it?
117B.S.: 2060-03-09
A.D.: 2003-06-23
Local: 11:00
UTC: N/A
27.7987.974.0TaplejungDid You feel it?
118B.S.: 2060-04-12
A.D.: 2003-07-28
Local: 11:00
UTC: N/A
28.7582.524.0RukumDid You feel it?
119B.S.: 2060-04-17
A.D.: 2003-08-02
Local: 11:00
UTC: N/A
29.5182.14.0MuguDid You feel it?
120B.S.: 2060-04-20
A.D.: 2003-08-05
Local: 11:00
UTC: N/A
27.9986.034.0SidhupalchowkDid You feel it?