लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 161-180 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
161B.S.: 2061-12-16
A.D.: 2005-03-29
Local: 11:00
UTC: N/A
28.1584.374.0Lamjung*Did You feel it?
162B.S.: 2061-12-22
A.D.: 2005-04-04
Local: 11:00
UTC: N/A
28.5683.184.0MyagdiDid You feel it?
163B.S.: 2061-12-22
A.D.: 2005-04-04
Local: 11:00
UTC: N/A
28.5483.314.0MyagdiDid You feel it?
164B.S.: 2061-12-25
A.D.: 2005-04-07
Local: 11:00
UTC: N/A
29.3581.884.0KalikotDid You feel it?
165B.S.: 2062-01-02
A.D.: 2005-04-15
Local: 11:00
UTC: N/A
27.9285.714.0SindhupalchowkDid You feel it?
166B.S.: 2062-01-22
A.D.: 2005-05-05
Local: 11:00
UTC: N/A
27.6987.74.0TaplejungDid You feel it?
167B.S.: 2062-02-32
A.D.: 2005-06-14
Local: 11:00
UTC: N/A
27.2887.894.0TibetDid You feel it?
168B.S.: 2062-04-12
A.D.: 2005-07-27
Local: 11:00
UTC: N/A
27.4768.884.0SolukhumbuDid You feel it?
169B.S.: 2062-04-24
A.D.: 2005-08-08
Local: 11:00
UTC: N/A
27.9885.514.0SindhupalchowkDid You feel it?
170B.S.: 2062-05-12
A.D.: 2005-08-28
Local: 11:00
UTC: N/A
27.3187.225.0SankhuwasavaDid You feel it?
171B.S.: 2062-07-12
A.D.: 2005-10-29
Local: 11:00
UTC: N/A
29.581.885.0MuguDid You feel it?
172B.S.: 2062-07-14
A.D.: 2005-10-31
Local: 11:00
UTC: N/A
29.6482.065.0MuguDid You feel it?
173B.S.: 2062-07-14
A.D.: 2005-10-31
Local: 11:00
UTC: N/A
28.6584.834.0GorkhaDid You feel it?
174B.S.: 2062-07-20
A.D.: 2005-11-06
Local: 11:00
UTC: N/A
29.6182.025.0MuguDid You feel it?
175B.S.: 2062-10-21
A.D.: 2006-02-03
Local: 11:00
UTC: N/A
27.1886.85.0KhotangDid You feel it?
176B.S.: 2062-11-07
A.D.: 2006-02-19
Local: 11:00
UTC: N/A
28.2483.894.0BaglungDid You feel it?
177B.S.: 2062-12-22
A.D.: 2006-04-04
Local: 11:00
UTC: N/A
27.9185.834.0SindhupalchowkDid You feel it?
178B.S.: 2063-01-22
A.D.: 2006-05-05
Local: 11:00
UTC: N/A
29.4381.264.0BajhangDid You feel it?
179B.S.: 2063-04-30
A.D.: 2006-08-15
Local: 11:00
UTC: N/A
27.8985.74.0SindhupalchowkDid You feel it?
180B.S.: 2063-05-14
A.D.: 2006-08-30
Local: 11:00
UTC: N/A
29.0583.64.0MustangDid You feel it?