लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 1-20 of 1,186 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
1B.S.: 2053-06-30
A.D.: 1996-10-16
Local: 11:00
UTC: N/A
28.77879.9514.0*Did You feel it?
2B.S.: 2074-07-09
A.D.: 2017-10-26
Local: 18:36
UTC: 12:51 PM
29.0881.454.0AchhamDid You feel it?
3B.S.: 2070-12-28
A.D.: 2014-04-11
Local: 23:07
UTC: 5:22 PM
29.2981.264.0AchhamDid You feel it?
4B.S.: 2079-07-29
A.D.: 2022-11-15
Local: 18:08
UTC: 12:23
29.3581.214.2AchhamDid You feel it?
5B.S.: 2065-10-10
A.D.: 2009-01-23
Local: 11:00
UTC: N/A
29.0581.44.0AchhamDid You feel it?
6B.S.: 2079-11-21
A.D.: 2023-03-05
Local: 08:35
UTC: 02:50
29.2981.404.4AchhamDid You feel it?
7B.S.: 2060-12-04
A.D.: 2004-03-17
Local: 11:00
UTC: N/A
27.6787.824.0Amjilesa, TaplejungDid You feel it?
8B.S.: 2060-11-06
A.D.: 2004-02-18
Local: 11:00
UTC: N/A
27.6187.84.0Amjilesa, TaplejungDid You feel it?
9B.S.: 2057-02-20
A.D.: 2000-06-02
Local: 11:00
UTC: N/A
28.0783.294.0ArghanchiDid You feel it?
10B.S.: 2069-07-06
A.D.: 2012-10-22
Local: 12:41
UTC: 6:56 AM
27.9587.864.0Around KanchanjungaDid You feel it?
11B.S.: 2065-05-25
A.D.: 2008-09-10
Local: 11:00
UTC: N/A
28.483.014.0BaglungDid You feel it?
12B.S.: 2080-06-25
A.D.: 2023-10-12
Local: 00:31
UTC: 18:46
28.4883.214.4BaglungDid You feel it?
13B.S.: 2065-02-07
A.D.: 2008-05-20
Local: 11:00
UTC: N/A
28.3383.334.0BaglungDid You feel it?
14B.S.: 2067-08-09
A.D.: 2010-11-25
Local: 11:00
UTC: N/A
28.4483.174.0BaglungDid You feel it?
15B.S.: 2062-11-07
A.D.: 2006-02-19
Local: 11:00
UTC: N/A
28.2483.894.0BaglungDid You feel it?
16B.S.: 2072-08-04
A.D.: 2015-11-20
Local: 13:45
UTC: 8:00 AM
28.3583.364.0BaglungDid You feel it?
17B.S.: 2069-11-11
A.D.: 2013-02-22
Local: 08:26
UTC: 2:41 AM
28.3983.184.0BaglungDid You feel it?
18B.S.: 2079-09-12
A.D.: 2022-12-27
Local: 03:28
UTC: 21:43
28.4583.094.0BaglungDid You feel it?
19B.S.: 2066-11-16
A.D.: 2010-02-28
Local: 11:00
UTC: N/A
28.481.524.0BaglungDid You feel it?
20B.S.: 2067-01-01
A.D.: 2010-04-14
Local: 11:00
UTC: N/A
28.3183.094.0BaglungDid You feel it?