लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 181-200 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
181B.S.: 2063-06-10
A.D.: 2006-09-26
Local: 11:00
UTC: N/A
30.180.834.0Darchula*Did You feel it?
182B.S.: 2072-03-30
A.D.: 2015-07-15
Local: 08:14
UTC: 2:29 AM
29.880.734.0DarchulaDid You feel it?
183B.S.: 2070-03-13
A.D.: 2013-06-27
Local: 12:05
UTC: 6:20 AM
30.0580.84.0DarchulaDid You feel it?
184B.S.: 2060-08-25
A.D.: 2003-12-11
Local: 11:00
UTC: N/A
29.8580.544.0DarchulaDid You feel it?
185B.S.: 2067-12-21
A.D.: 2011-04-04
Local: 11:00
UTC: N/A
29.9280.545.0DarchulaDid You feel it?
186B.S.: 2053-09-21
A.D.: 1997-01-05
Local: 11:00
UTC: N/A
29.78580.5885.0DarchulaDid You feel it?
187B.S.: 2074-09-13
A.D.: 2017-12-28
Local: 13:30
UTC: 7:45
29.8280.764.0DarchulaDid You feel it?
188B.S.: 2072-06-12
A.D.: 2015-09-29
Local: 15:12
UTC: 9:27 AM
29.8380.64.0DarchulaDid You feel it?
189B.S.: 2078-06-04
A.D.: 2021-09-20
Local: 16:30
UTC: 10:45
29.8980.594.2DarchulaDid You feel it?
190B.S.: 2079-03-26
A.D.: 2022-07-10
Local: 19:49
UTC: 14:04
29.8280.764.2DarchulaDid You feel it?
191B.S.: 2080-03-04
A.D.: 2023-06-19
Local: 04:55
UTC: 23:10
29.7880.924.0DarchulaDid You feel it?
192B.S.: 2079-09-06
A.D.: 2022-12-21
Local: 01:00
UTC: 19:15
30.0080.744.1DarchulaDid You feel it?
193B.S.: 2051-08-26
A.D.: 1994-12-12
Local: 11:00
UTC: N/A
29.8480.694.0DarchulaDid You feel it?
194B.S.: 2073-10-28
A.D.: 2017-02-10
Local: 16:58
UTC: 11:13 AM
29.8880.614.0DarchulaDid You feel it?
195B.S.: 2058-05-28
A.D.: 2001-09-13
Local: 11:00
UTC: N/A
29.82180.6445.0DarchulaDid You feel it?
196B.S.: 2067-12-22
A.D.: 2011-04-05
Local: 11:00
UTC: N/A
29.7480.374.0DarchulaDid You feel it?
197B.S.: 2067-12-21
A.D.: 2011-04-04
Local: 11:00
UTC: N/A
3080.814.0DarchulaDid You feel it?
198B.S.: 2080-06-29
A.D.: 2023-10-16
Local: 09:26
UTC: 03:41
30.0680.584.8Darchula-india BorderDid You feel it?
199B.S.: 2060-09-23
A.D.: 2004-01-07
Local: 11:00
UTC: N/A
28.07854.0Darkha, DhadingDid You feel it?
200B.S.: 2072-01-20
A.D.: 2015-05-03
Local: 04:24
UTC: 10:39 PM
28.0584.944.0DhadingDid You feel it?