लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 201-220 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
201B.S.: 2080-07-05
A.D.: 2023-10-22
Local: 17:33
UTC: 11:48
27.9584.795.1Dhading*Did You feel it?
202B.S.: 2072-01-14
A.D.: 2015-04-27
Local: 05:15
UTC: 11:30 PM
28.1985.034.0DhadingDid You feel it?
203B.S.: 2080-07-05
A.D.: 2023-10-22
Local: 16:03
UTC: 10:18
28.0384.834.4DhadingDid You feel it?
204B.S.: 2079-09-03
A.D.: 2022-12-18
Local: 22:53
UTC: 17:08
28.26 85.064.5DhadingDid You feel it?
205B.S.: 2076-01-11
A.D.: 2019-04-24
Local: 06:40
UTC: 00:55
27.7085.144.0DhadingDid You feel it?
206B.S.: 2072-01-30
A.D.: 2015-05-13
Local: 08:55
UTC: 3:10 AM
27.9184.825.0DhadingDid You feel it?
207B.S.: 2059-02-30
A.D.: 2002-06-13
Local: 11:00
UTC: N/A
28.2384.864.0DhadingDid You feel it?
208B.S.: 2080-07-05
A.D.: 2023-10-22
Local: 08:28
UTC: 02:43
28.0084.84.3DhadingDid You feel it?
209B.S.: 2072-01-16
A.D.: 2015-04-29
Local: 21:09
UTC: 3:24 PM
27.8684.894.0DhadingDid You feel it?
210B.S.: 2072-02-16
A.D.: 2015-05-30
Local: 07:37
UTC: 1:52 AM
27.7585.214.0DhadingDid You feel it?
211B.S.: 2080-07-05
A.D.: 2023-10-22
Local: 17:31
UTC: 11:46
27.9684.795.0DhadingDid You feel it?
212B.S.: 2064-03-03
A.D.: 2007-06-17
Local: 11:00
UTC: N/A
27.8384.914.0DhadingDid You feel it?
213B.S.: 2072-02-14
A.D.: 2015-05-28
Local: 09:25
UTC: 3:40 AM
27.9584.84.0DhadingDid You feel it?
214B.S.: 2080-07-05
A.D.: 2023-10-22
Local: 08:59
UTC: 03:14
27.9584.794.1DhadingDid You feel it?
215B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 14:05
UTC: 08:20
27.984.865.0DhadingDid You feel it?
216B.S.: 2072-02-15
A.D.: 2015-05-29
Local: 21:29
UTC: 3:44 PM
2884.985.0DhadingDid You feel it?
217B.S.: 2076-02-03
A.D.: 2019-05-17
Local: 14:08
UTC: 08:23
27.8584.875.0DhadingDid You feel it?
218B.S.: 2076-01-11
A.D.: 2019-04-24
Local: 06:29
UTC: 00:44
27.6985.175.0DhadingDid You feel it?
219B.S.: 2072-02-15
A.D.: 2015-05-29
Local: 11:05
UTC: 5:20 AM
28.0784.944.0DhadingDid You feel it?
220B.S.: 2072-01-22
A.D.: 2015-05-05
Local: 12:24
UTC: 6:39 AM
28.0685.054.0DhadingDid You feel it?