लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 221-240 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
221B.S.: 2072-01-20
A.D.: 2015-05-03
Local: 16:31
UTC: 10:46 AM
27.9484.834.0Dhading*Did You feel it?
222B.S.: 2072-11-30
A.D.: 2016-03-13
Local: 11:00
UTC: 05:15
27.8384.94.0DhadingDid You feel it?
223B.S.: 2076-03-12
A.D.: 2019-06-27
Local: 22:21
UTC: 16:36
27.9584.804.0DhadingDid You feel it?
224B.S.: 2076-02-03
A.D.: 2019-05-17
Local: 14:08
UTC: 08:23
27.8584.875.0DhadingDid You feel it?
225B.S.: 2073-01-29
A.D.: 2016-05-11
Local: 07:04
UTC: 01:19
28.0184.944.0DhadingDid You feel it?
226B.S.: 2073-02-11
A.D.: 2016-05-24
Local: 00:54
UTC: 19:09
27.7385.164.0DhadingDid You feel it?
227B.S.: 2076-12-12
A.D.: 2020-03-25
Local: 18:36
UTC: 12:51
28.0184.974.0DhadingDid You feel it?
228B.S.: 2077-02-17
A.D.: 2020-05-30
Local: 21:36
UTC: 15:51
27.8584.934.8DhadingDid You feel it?
229B.S.: 2077-05-24
A.D.: 2020-09-09
Local: 15:48
UTC: 10:03
27.9284.944.0DhadingDid You feel it?
230B.S.: 2073-11-07
A.D.: 2017-02-18
Local: 06:00
UTC: 00:15
27.7984.84.0DhadingDid You feel it?
231B.S.: 2072-03-03
A.D.: 2015-06-18
Local: 08:24
UTC: 02:39
28.1485.114.0DhadingDid You feel it?
232B.S.: 2079-09-03
A.D.: 2022-12-18
Local: 22:53
UTC: 17:08
28.26 85.064.5DhadingDid You feel it?
233B.S.: 2080-07-05
A.D.: 2023-10-22
Local: 16:03
UTC: 10:18
28.0384.834.4DhadingDid You feel it?
234B.S.: 2080-07-05
A.D.: 2023-10-22
Local: 17:31
UTC: 11:46
27.9684.795.0DhadingDid You feel it?
235B.S.: 2080-07-05
A.D.: 2023-10-22
Local: 17:33
UTC: 11:48
27.9584.795.1DhadingDid You feel it?
236B.S.: 2072-05-13
A.D.: 2015-08-30
Local: 03:09
UTC: 21:24
27.9284.944.0DhadingDid You feel it?
237B.S.: 2080-07-05
A.D.: 2023-10-22
Local: 08:28
UTC: 02:43
28.0084.84.3DhadingDid You feel it?
238B.S.: 2080-07-05
A.D.: 2023-10-22
Local: 08:08
UTC: 02:23
27.9984.814.2DhadingDid You feel it?
239B.S.: 2080-07-05
A.D.: 2023-10-22
Local: 07:39
UTC: 01:54
27.9484.796.1DhadingDid You feel it?
240B.S.: 2072-06-05
A.D.: 2015-09-22
Local: 12:17
UTC: 06:32
27.7485.074.0DhadingDid You feel it?