लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 241-260 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
241B.S.: 2080-07-05
A.D.: 2023-10-22
Local: 08:59
UTC: 03:14
27.9584.794.1Dhading*Did You feel it?
242B.S.: 2076-01-11
A.D.: 2019-04-24
Local: 06:40
UTC: 00:55
27.7085.144.0DhadingDid You feel it?
243B.S.: 2076-01-11
A.D.: 2019-04-24
Local: 06:29
UTC: 00:44
27.6985.175.0DhadingDid You feel it?
244B.S.: 2072-08-27
A.D.: 2015-12-13
Local: 08:45
UTC: 03:00
28.0485.024.0DhadingDid You feel it?
245B.S.: 2075-04-08
A.D.: 2018-07-24
Local: 08:30
UTC: 02:45
27.7584.874.0DhadingDid You feel it?
246B.S.: 2075-04-01
A.D.: 2018-07-17
Local: 22:52
UTC: 17:07
27.8284.814.0DhadingDid You feel it?
247B.S.: 2075-03-21
A.D.: 2018-07-05
Local: 07:21
UTC: 01:36
28.1185.044.0DhadingDid You feel it?
248B.S.: 2075-03-14
A.D.: 2018-06-28
Local: 09:52
UTC: 04:07
27.8784.915.0DhadingDid You feel it?
249B.S.: 2072-03-19
A.D.: 2015-07-04
Local: 01:49
UTC: 20:04
27.73854.0DhadingDid You feel it?
250B.S.: 2079-08-12
A.D.: 2022-11-28
Local: 10:45
UTC: 05:00
26.9387.264.0DhankutaDid You feel it?
251B.S.: 2079-08-12
A.D.: 2022-11-28
Local: 10:45
UTC: 05:00
26.9387.264.0DhankutaDid You feel it?
252B.S.: 2070-05-27
A.D.: 2013-09-12
Local: 10:14
UTC: 4:29 AM
26.9687.344.0DhankutaDid You feel it?
253B.S.: 2051-10-15
A.D.: 1995-01-29
Local: 11:00
UTC: N/A
26.8586.114.0DhanusaDid You feel it?
254B.S.: 2066-11-05
A.D.: 2010-02-17
Local: 11:00
UTC: N/A
26.7986.084.0DhanusaDid You feel it?
255B.S.: 2070-03-12
A.D.: 2013-06-26
Local: 04:07
UTC: 10:22 PM
26.8585.964.0DhanushaDid You feel it?
256B.S.: 2069-12-04
A.D.: 2013-03-17
Local: 17:44
UTC: 11:59 AM
26.7486.084.0DhanushaDid You feel it?
257B.S.: 2075-02-10
A.D.: 2018-05-24
Local: 20:10
UTC: 14:25
29.9880.544.0DharchulaDid You feel it?
258B.S.: 2072-10-01
A.D.: 2016-01-15
Local: 22:59
UTC: 17:14
27.6586.234.0DolakhaDid You feel it?
259B.S.: 2072-09-13
A.D.: 2015-12-28
Local: 03:52
UTC: 22:07
27.786.124.0DolakhaDid You feel it?
260B.S.: 2072-04-12
A.D.: 2015-07-28
Local: 18:38
UTC: 12:53
27.6886.044.0DolakhaDid You feel it?