लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 21-40 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
21B.S.: 2079-09-12
A.D.: 2022-12-27
Local: 01:23
UTC: 19:38
28.4583.144.7Baglung*Did You feel it?
22B.S.: 2076-07-14
A.D.: 2019-10-31
Local: 03:51
UTC: 22:06
28.4583.234.5BaglungDid You feel it?
23B.S.: 2080-06-25
A.D.: 2023-10-12
Local: 00:31
UTC: 18:46
28.4883.214.4BaglungDid You feel it?
24B.S.: 2072-08-04
A.D.: 2015-11-20
Local: 13:45
UTC: 8:00 AM
28.3583.364.0BaglungDid You feel it?
25B.S.: 2079-02-24
A.D.: 2022-06-07
Local: 12:50
UTC: 07:05
29.6180.514.0BaitadiDid You feel it?
26B.S.: 2078-11-10
A.D.: 2022-02-22
Local: 15:52
UTC: 10:07
29.7080.714.1BaitadiDid You feel it?
27B.S.: 2068-05-02
A.D.: 2011-08-19
Local: 11:00
UTC: N/A
29.781.344.0BajhangDid You feel it?
28B.S.: 2072-12-22
A.D.: 2016-04-04
Local: 09:40
UTC: 3:55 AM
29.8181.514.0BajhangDid You feel it?
29B.S.: 2055-12-24
A.D.: 1999-04-07
Local: 11:00
UTC: N/A
29.59681.2264.0BajhangDid You feel it?
30B.S.: 2063-11-03
A.D.: 2007-02-15
Local: 11:00
UTC: N/A
29.8381.455.0BajhangDid You feel it?
31B.S.: 2055-03-31
A.D.: 1998-07-15
Local: 11:00
UTC: N/A
29.55181.2475.0BajhangDid You feel it?
32B.S.: 2053-11-07
A.D.: 1997-02-18
Local: 11:00
UTC: N/A
29.5281.334.0BajhangDid You feel it?
33B.S.: 2066-11-13
A.D.: 2010-02-25
Local: 11:00
UTC: N/A
29.7881.524.0BajhangDid You feel it?
34B.S.: 2051-08-05
A.D.: 1994-11-21
Local: 11:00
UTC: N/A
29.5481.154.0BajhangDid You feel it?
35B.S.: 2056-11-30
A.D.: 2000-03-13
Local: 11:00
UTC: N/A
29.7781.414.0BajhangDid You feel it?
36B.S.: 2063-11-26
A.D.: 2007-03-10
Local: 11:00
UTC: N/A
29.4781.734.0BajhangDid You feel it?
37B.S.: 2058-03-27
A.D.: 2001-07-11
Local: 11:00
UTC: N/A
29.50781.3944.0BajhangDid You feel it?
38B.S.: 2068-04-24
A.D.: 2011-08-09
Local: 11:00
UTC: N/A
29.981.314.0BajhangDid You feel it?
39B.S.: 2073-03-15
A.D.: 2016-06-29
Local: 14:55
UTC: 9:10 AM
29.6381.285.0BajhangDid You feel it?
40B.S.: 2061-10-03
A.D.: 2005-01-16
Local: 11:00
UTC: N/A
29.8181.044.0BajhangDid You feel it?