लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 101-120 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
101B.S.: 2080-01-14
A.D.: 2023-04-27
Local: 01:30
UTC: 19:45
29.7881.615.9Bajura*Did You feel it?
102B.S.: 2079-10-07
A.D.: 2023-01-21
Local: 04:38
UTC: 22:53
27.8085.814.2BajuraDid You feel it?
103B.S.: 2059-08-04
A.D.: 2002-11-20
Local: 11:00
UTC: N/A
29.6181.564.0BajuraDid You feel it?
104B.S.: 2080-02-29
A.D.: 2023-06-12
Local: 07:38
UTC: 01:53
29.7281.614.4BajuraDid You feel it?
105B.S.: 2080-11-28
A.D.: 2024-03-11
Local: 16:57
UTC: 11:12
29.5181.454.3BajuraDid You feel it?
106B.S.: 2079-10-11
A.D.: 2023-01-25
Local: 01:07
UTC: 19:22
29.6481.684.1BajuraDid You feel it?
107B.S.: 2075-03-29
A.D.: 2018-07-13
Local: 08:58
UTC: 03:13
29.5781.564.0BajuraDid You feel it?
108B.S.: 2080-01-14
A.D.: 2023-04-27
Local: 23:58
UTC: 18:13
29.7581.564.9BajuraDid You feel it?
109B.S.: 2067-08-19
A.D.: 2010-12-05
Local: 11:00
UTC: N/A
29.5781.6994.0BajuraDid You feel it?
110B.S.: 2079-10-10
A.D.: 2023-01-24
Local: 14:43
UTC: 08:58
29.7581.705.9BajuraDid You feel it?
111B.S.: 2072-03-22
A.D.: 2015-07-07
Local: 15:16
UTC: 9:31 AM
29.6981.744.0BajuraDid You feel it?
112B.S.: 2065-04-18
A.D.: 2008-08-02
Local: 11:00
UTC: N/A
28.1885.294.0BajuraDid You feel it?
113B.S.: 2067-02-30
A.D.: 2010-06-13
Local: 11:00
UTC: N/A
29.681.654.0BajuraDid You feel it?
114B.S.: 2080-01-27
A.D.: 2023-05-10
Local: 05:15
UTC: 23:30
29.7381.624.3BajuraDid You feel it?
115B.S.: 2066-09-01
A.D.: 2009-12-16
Local: 11:00
UTC: N/A
29.681.514.0BajuraDid You feel it?
116B.S.: 2079-10-18
A.D.: 2023-02-01
Local: 11:44
UTC: 05:59
29.7181.624.0BajuraDid You feel it?
117B.S.: 2075-02-22
A.D.: 2018-06-05
Local: 07:19
UTC: 01:34
29.6881.654.0BajuraDid You feel it?
118B.S.: 2072-09-11
A.D.: 2015-12-26
Local: 10:33
UTC: 4:48 AM
29.3581.294.0BajuraDid You feel it?
119B.S.: 2067-02-30
A.D.: 2010-06-13
Local: 11:00
UTC: N/A
29.481.384.0BajuraDid You feel it?
120B.S.: 2068-06-15
A.D.: 2011-10-02
Local: 11:00
UTC: N/A
29.5581.684.0BajuraDid You feel it?