लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 121-140 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
121B.S.: 2065-04-18
A.D.: 2008-08-02
Local: 11:00
UTC: N/A
28.1885.294.0Bajura*Did You feel it?
122B.S.: 2080-01-15
A.D.: 2023-04-28
Local: 09:25
UTC: 03:40
29.7481.634.1BajuraDid You feel it?
123B.S.: 2080-02-29
A.D.: 2023-06-12
Local: 07:38
UTC: 01:53
29.7281.614.4BajuraDid You feel it?
124B.S.: 2066-09-01
A.D.: 2009-12-16
Local: 11:00
UTC: N/A
29.681.514.0BajuraDid You feel it?
125B.S.: 2072-09-03
A.D.: 2015-12-18
Local: 04:01
UTC: 10:16 PM
29.4481.695.0BajuraDid You feel it?
126B.S.: 2080-01-14
A.D.: 2023-04-27
Local: 01:30
UTC: 19:45
29.7881.615.9BajuraDid You feel it?
127B.S.: 2076-10-14
A.D.: 2020-01-28
Local: 07:59
UTC: 02:14
29.6181.714.2BajuraDid You feel it?
128B.S.: 2066-11-17
A.D.: 2010-03-01
Local: 11:00
UTC: N/A
29.7683.114.0BajuraDid You feel it?
129B.S.: 2079-10-18
A.D.: 2023-02-01
Local: 11:44
UTC: 05:59
29.7181.624.0BajuraDid You feel it?
130B.S.: 2079-12-12
A.D.: 2023-03-26
Local: 22:27
UTC: 16:42
29.4281.664.3BajuraDid You feel it?
131B.S.: 2075-02-22
A.D.: 2018-06-05
Local: 07:19
UTC: 01:34
29.6881.654.0BajuraDid You feel it?
132B.S.: 2073-09-19
A.D.: 2017-01-03
Local: 00:26
UTC: 6:41 PM
29.7181.574.0BajuraDid You feel it?
133B.S.: 2080-01-14
A.D.: 2023-04-27
Local: 23:58
UTC: 18:13
29.7581.564.9BajuraDid You feel it?
134B.S.: 2073-05-11
A.D.: 2016-08-27
Local: 17:48
UTC: 12:03 PM
29.8181.564.0BajuraDid You feel it?
135B.S.: 2079-04-01
A.D.: 2022-07-17
Local: 04:31
UTC: 22:46
29.4181.344.1BajuraDid You feel it?
136B.S.: 2079-10-07
A.D.: 2023-01-21
Local: 04:38
UTC: 22:53
27.8085.814.2BajuraDid You feel it?
137B.S.: 2076-09-27
A.D.: 2020-01-12
Local: 20:19
UTC: 14:34
29.5881.714.5BajuraDid You feel it?
138B.S.: 2076-09-27
A.D.: 2020-01-12
Local: 02:07
UTC: 20:22
29.5981.734.2BajuraDid You feel it?
139B.S.: 2066-12-31
A.D.: 2010-04-13
Local: 11:00
UTC: N/A
29.3781.344.0BajuraDid You feel it?
140B.S.: 2079-11-10
A.D.: 2023-02-22
Local: 13:45
UTC: 08:00
29.6881.675.2BajuraDid You feel it?