लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 161-180 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
161B.S.: 2068-09-27
A.D.: 2012-01-11
Local: 14:44
UTC: 8:59 AM
28.8981.894.0Dailekh*Did You feel it?
162B.S.: 2075-12-18
A.D.: 2019-04-01
Local: 20:47
UTC: 15:02
28.9881.694.0DailekhDid You feel it?
163B.S.: 2053-09-07
A.D.: 1996-12-22
Local: 11:00
UTC: N/A
29.01281.7264.0DailekhDid You feel it?
164B.S.: 2075-06-19
A.D.: 2018-10-05
Local: 12:53
UTC: 07:08
28.9481.744.0DailekhDid You feel it?
165B.S.: 2071-09-22
A.D.: 2015-01-06
Local: 07:11
UTC: 1:26 AM
29.0781.514.0DailekhDid You feel it?
166B.S.: 2075-04-02
A.D.: 2018-07-18
Local: 11:15
UTC: 05:30
29.0281.514.0DailekhDid You feel it?
167B.S.: 2078-04-03
A.D.: 2021-07-18
Local: 20:59
UTC: 15:14
28.9881.474.3DailekhDid You feel it?
168B.S.: 2068-08-07
A.D.: 2011-11-23
Local: 11:00
UTC: N/A
28.9181.684.0DailekhDid You feel it?
169B.S.: 2075-06-19
A.D.: 2018-10-05
Local: 21:45
UTC: 16:00
28.9381.704.0DailekhDid You feel it?
170B.S.: 2060-06-07
A.D.: 2003-09-24
Local: 11:00
UTC: N/A
28.9981.964.0DailekhDid You feel it?
171B.S.: 2079-11-29
A.D.: 2023-03-13
Local: 18:56
UTC: 13:11
28.9581.684.1DailekhDid You feel it?
172B.S.: 2075-02-17
A.D.: 2018-05-31
Local: 21:45
UTC: 16:00
28.9081.774.0DailekhDid You feel it?
173B.S.: 2075-06-20
A.D.: 2018-10-06
Local: 10:52
UTC: 05:07
28.9481.724.0DailekhDid You feel it?
174B.S.: 2076-01-28
A.D.: 2019-05-11
Local: 00:36
UTC: 18:51
28.9881.785.0DailekhDid You feel it?
175B.S.: 2074-03-31
A.D.: 2017-07-15
Local: 22:20
UTC: 4:35 PM
28.9481.754.0DailekhDid You feel it?
176B.S.: 2055-11-07
A.D.: 1999-02-19
Local: 11:00
UTC: N/A
29.86780.6184.0DarchulaDid You feel it?
177B.S.: 2079-03-26
A.D.: 2022-07-10
Local: 19:49
UTC: 14:04
29.8280.764.2DarchulaDid You feel it?
178B.S.: 2078-06-04
A.D.: 2021-09-20
Local: 16:30
UTC: 10:45
29.8980.594.2DarchulaDid You feel it?
179B.S.: 2079-09-06
A.D.: 2022-12-21
Local: 01:00
UTC: 19:15
30.0080.744.1DarchulaDid You feel it?
180B.S.: 2063-10-22
A.D.: 2007-02-05
Local: 11:00
UTC: N/A
30.181.054.0DarchulaDid You feel it?