लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 1-20 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
1B.S.: 2052-03-07
A.D.: 1995-06-21
Local: 11:00
UTC: N/A
21.8185.276.0India*Did You feel it?
2B.S.: 2054-02-08
A.D.: 1997-05-21
Local: 11:00
UTC: N/A
23.7180.476.0IndiaDid You feel it?
3B.S.: 2058-09-04
A.D.: 2001-12-19
Local: 11:00
UTC: N/A
23.8389.884.0BangaladeshDid You feel it?
4B.S.: 2057-10-13
A.D.: 2001-01-26
Local: 11:00
UTC: N/A
24.17369.8537.0Bhuj/IndiaDid You feel it?
5B.S.: 2059-03-06
A.D.: 2002-06-20
Local: 11:00
UTC: N/A
25.6388.385.0BangladeshDid You feel it?
6B.S.: 2052-04-22
A.D.: 1995-08-07
Local: 11:00
UTC: N/A
25.7586.244.0IndiaDid You feel it?
7B.S.: 2051-05-15
A.D.: 1994-08-31
Local: 11:00
UTC: N/A
26.0979.516.0IndiaDid You feel it?
8B.S.: 2068-12-14
A.D.: 2012-03-27
Local: 05:25
UTC: 11:40 PM
26.1287.875.0Jhapa-India Border RegionDid You feel it?
9B.S.: 2068-10-04
A.D.: 2012-01-18
Local: 17:01
UTC: 11:16 AM
26.6386.44.0SirahaDid You feel it?
10B.S.: 2072-10-13
A.D.: 2016-01-27
Local: 20:42
UTC: 14:57
26.6886.274.0SirahaDid You feel it?
11B.S.: 2069-12-04
A.D.: 2013-03-17
Local: 17:44
UTC: 11:59 AM
26.7486.084.0DhanushaDid You feel it?
12B.S.: 2077-12-23
A.D.: 2021-04-05
Local: 21:04
UTC: 15:19
26.7589.095.8Binnaguri, IndiaDid You feel it?
13B.S.: 2055-02-02
A.D.: 1998-05-16
Local: 11:00
UTC: N/A
26.7684.8174.0ParsaDid You feel it?
14B.S.: 2077-05-26
A.D.: 2020-09-11
Local: 09:30
UTC: 03:45
26.7688.215.0Nepal India BorderDid You feel it?
15B.S.: 2066-11-05
A.D.: 2010-02-17
Local: 11:00
UTC: N/A
26.7986.084.0DhanusaDid You feel it?
16B.S.: 2064-11-04
A.D.: 2008-02-16
Local: 11:00
UTC: N/A
26.886.254.0SirahaDid You feel it?
17B.S.: 2061-06-19
A.D.: 2004-10-05
Local: 11:00
UTC: N/A
26.8386.554.0Simle, UdayapurDid You feel it?
18B.S.: 2069-09-29
A.D.: 2013-01-13
Local: 23:20
UTC: 5:35 PM
26.8486.224.0SirahaDid You feel it?
19B.S.: 2068-10-10
A.D.: 2012-01-24
Local: 09:52
UTC: 4:07 AM
26.8486.434.0SirahaDid You feel it?
20B.S.: 2051-10-15
A.D.: 1995-01-29
Local: 11:00
UTC: N/A
26.8586.114.0DhanusaDid You feel it?