लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 241-260 of 1,186 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
241B.S.: 2073-01-31
A.D.: 2016-05-13
Local: 01:09
UTC: 19:24
27.6986.244.0Dolakha*Did You feel it?
242B.S.: 2072-11-23
A.D.: 2016-03-06
Local: 07:10
UTC: 01:25
27.6985.934.0SindhupalchowkDid You feel it?
243B.S.: 2072-03-21
A.D.: 2015-07-06
Local: 10:48
UTC: 05:03
27.6986.24.0DolakhaDid You feel it?
244B.S.: 2076-01-11
A.D.: 2019-04-24
Local: 06:29
UTC: 00:44
27.6985.175.0DhadingDid You feel it?
245B.S.: 2072-04-23
A.D.: 2015-08-08
Local: 21:25
UTC: 15:40
27.6986.264.0DolakhaDid You feel it?
246B.S.: 2072-01-30
A.D.: 2015-05-13
Local: 17:56
UTC: 12:11 PM
27.6986.114.0SindhupalchokDid You feel it?
247B.S.: 2072-01-20
A.D.: 2015-05-03
Local: 09:14
UTC: 3:29 AM
27.6985.934.0SindhupalchowkDid You feel it?
248B.S.: 2072-01-21
A.D.: 2015-05-04
Local: 12:45
UTC: 7:00 AM
27.6985.994.0DolakhaDid You feel it?
249B.S.: 2072-01-29
A.D.: 2015-05-12
Local: 19:13
UTC: 1:28 PM
27.6986.245.0DolakhaDid You feel it?
250B.S.: 2072-01-13
A.D.: 2015-04-26
Local: 11:10
UTC: 5:25 AM
27.6985.254.0KathmanduDid You feel it?
251B.S.: 2072-01-25
A.D.: 2015-05-08
Local: 12:02
UTC: 6:17 AM
27.6986.045.0DolakhaDid You feel it?
252B.S.: 2072-02-04
A.D.: 2015-05-18
Local: 17:09
UTC: 11:24 AM
27.6986.264.0DolakhaDid You feel it?
253B.S.: 2062-01-22
A.D.: 2005-05-05
Local: 11:00
UTC: N/A
27.6987.74.0TaplejungDid You feel it?
254B.S.: 2072-01-29
A.D.: 2015-05-12
Local: 20:09
UTC: 2:24 PM
27.6986.214.0DolakhaDid You feel it?
255B.S.: 2072-02-08
A.D.: 2015-05-22
Local: 02:29
UTC: 8:44 PM
27.6986.164.0DolakhaDid You feel it?
256B.S.: 2072-01-29
A.D.: 2015-05-12
Local: 22:01
UTC: 4:16 PM
27.6986.054.0DolakhaDid You feel it?
257B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 01:06
UTC: 7:21 PM
27.6986.024.0DolakhaDid You feel it?
258B.S.: 2072-02-01
A.D.: 2015-05-15
Local: 09:51
UTC: 4:06 AM
27.6986.084.0DolakhaDid You feel it?
259B.S.: 2072-02-20
A.D.: 2015-06-03
Local: 17:38
UTC: 11:53
27.786.264.0DolakhaDid You feel it?
260B.S.: 2072-01-29
A.D.: 2015-05-12
Local: 23:58
UTC: 6:13 PM
27.786.044.0DolakhaDid You feel it?