लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 41-60 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
41B.S.: 2070-06-17
A.D.: 2013-10-03
Local: 11:57
UTC: 6:12 AM
27.1488.515.0Sikkim*Did You feel it?
42B.S.: 2054-11-16
A.D.: 1998-02-28
Local: 11:00
UTC: N/A
27.1587.865.0PanchtharDid You feel it?
43B.S.: 2079-04-15
A.D.: 2022-07-31
Local: 08:13
UTC: 02:28
27.1686.836.0KhotangDid You feel it?
44B.S.: 2059-03-18
A.D.: 2002-07-02
Local: 11:00
UTC: N/A
27.1784.824.0ParsaDid You feel it?
45B.S.: 2060-12-18
A.D.: 2004-03-31
Local: 11:00
UTC: N/A
27.1887.634.0Isabun,TerathumDid You feel it?
46B.S.: 2062-10-21
A.D.: 2006-02-03
Local: 11:00
UTC: N/A
27.1886.85.0KhotangDid You feel it?
47B.S.: 2059-12-11
A.D.: 2003-03-25
Local: 11:00
UTC: N/A
27.1889.595.0BhutanDid You feel it?
48B.S.: 2054-08-23
A.D.: 1997-12-08
Local: 11:00
UTC: N/A
27.1986.855.0KhotangDid You feel it?
49B.S.: 2068-04-13
A.D.: 2011-07-29
Local: 11:00
UTC: N/A
27.1986.764.0KhotangDid You feel it?
50B.S.: 2064-04-18
A.D.: 2007-08-03
Local: 11:00
UTC: N/A
27.287.044.0BhojpurDid You feel it?
51B.S.: 2063-07-25
A.D.: 2006-11-11
Local: 11:00
UTC: N/A
27.2187.634.0TehrathumDid You feel it?
52B.S.: 2064-04-18
A.D.: 2007-08-03
Local: 11:00
UTC: N/A
27.2187.974.0PanchtharDid You feel it?
53B.S.: 2052-02-28
A.D.: 1995-06-11
Local: 11:00
UTC: N/A
27.2287.954.0TaplejungDid You feel it?
54B.S.: 2064-04-18
A.D.: 2007-08-03
Local: 11:00
UTC: N/A
27.2487.034.0BhojpurDid You feel it?
55B.S.: 2064-04-18
A.D.: 2007-08-03
Local: 11:00
UTC: N/A
27.2487.024.0BhojpurDid You feel it?
56B.S.: 2068-10-22
A.D.: 2012-02-05
Local: 01:51
UTC: 8:06 PM
27.2588.074.0PanchtharDid You feel it?
57B.S.: 2069-02-29
A.D.: 2012-06-11
Local: 10:20
UTC: 4:35 AM
27.25884.0Panchthar - Sikkim borderDid You feel it?
58B.S.: 2060-07-12
A.D.: 2003-10-29
Local: 11:00
UTC: N/A
27.2686.694.0KhotangDid You feel it?
59B.S.: 2069-03-17
A.D.: 2012-07-01
Local: 13:39
UTC: 7:54 AM
27.2788.054.0Panchthar - Sikkim borderDid You feel it?
60B.S.: 2064-04-14
A.D.: 2007-07-30
Local: 11:00
UTC: N/A
27.2787.024.0BhojpurDid You feel it?