लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 101-120 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
101B.S.: 2059-12-15
A.D.: 2003-03-29
Local: 11:00
UTC: N/A
27.4686.634.0Tibet*Did You feel it?
102B.S.: 2058-12-27
A.D.: 2002-04-09
Local: 11:00
UTC: N/A
27.4686.1744.0RamechhapDid You feel it?
103B.S.: 2062-04-12
A.D.: 2005-07-27
Local: 11:00
UTC: N/A
27.4768.884.0SolukhumbuDid You feel it?
104B.S.: 2072-11-11
A.D.: 2016-02-23
Local: 08:45
UTC: 3:00 AM
27.4787.154.0SankhuwasavaDid You feel it?
105B.S.: 2065-06-21
A.D.: 2008-10-07
Local: 11:00
UTC: N/A
27.4787.714.0TaplejungDid You feel it?
106B.S.: 2067-11-01
A.D.: 2011-02-13
Local: 11:00
UTC: N/A
27.4787.014.0Bhojpur-Sankhuwasabha borderDid You feel it?
107B.S.: 2072-02-03
A.D.: 2015-05-17
Local: 17:15
UTC: 11:30 AM
27.4885.874.0RamechhapDid You feel it?
108B.S.: 2066-01-31
A.D.: 2009-05-14
Local: 11:00
UTC: N/A
27.4887.364.0SankhuwasavaDid You feel it?
109B.S.: 2072-09-25
A.D.: 2016-01-09
Local: 23:28
UTC: 17:43
27.4886.014.0RamechhapDid You feel it?
110B.S.: 2072-04-22
A.D.: 2015-08-07
Local: 11:57
UTC: 06:12
27.585.54.0KavreDid You feel it?
111B.S.: 2053-12-25
A.D.: 1997-04-07
Local: 11:00
UTC: N/A
27.587.7464.0SolukhumbuDid You feel it?
112B.S.: 2064-02-02
A.D.: 2007-05-16
Local: 11:00
UTC: N/A
27.588.084.0Nepal-India BorderDid You feel it?
113B.S.: 2065-01-26
A.D.: 2008-05-08
Local: 11:00
UTC: N/A
27.587.524.0TaplejungDid You feel it?
114B.S.: 2077-12-05
A.D.: 2021-03-18
Local: 10:05
UTC: 04:20
27.585.634.1KavrepalanchokDid You feel it?
115B.S.: 2075-05-08
A.D.: 2018-08-24
Local: 18:16
UTC: 12:31
27.5088.044.0TaplejungDid You feel it?
116B.S.: 2076-05-05
A.D.: 2019-08-22
Local: 07:07
UTC: 01:22
27.5286.394.0SolukhumbuDid You feel it?
117B.S.: 2060-06-12
A.D.: 2003-09-29
Local: 11:00
UTC: N/A
27.5287.864.0TaplejungDid You feel it?
118B.S.: 2072-02-06
A.D.: 2015-05-20
Local: 20:32
UTC: 2:47 PM
27.5285.264.0LalitputDid You feel it?
119B.S.: 2072-02-12
A.D.: 2015-05-26
Local: 01:45
UTC: 8:00 PM
27.5485.434.0LalitpurDid You feel it?
120B.S.: 2072-03-15
A.D.: 2015-06-30
Local: 03:31
UTC: 21:46
27.5585.794.0KavreDid You feel it?