लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 141-160 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
141B.S.: 2072-01-30
A.D.: 2015-05-13
Local: 20:15
UTC: 2:30 PM
27.686.164.0Dolakha*Did You feel it?
142B.S.: 2072-01-13
A.D.: 2015-04-26
Local: 08:02
UTC: 2:17 AM
27.685.964.0SindhupalchowkDid You feel it?
143B.S.: 2072-02-02
A.D.: 2015-05-16
Local: 23:04
UTC: 5:19 PM
27.686.265.0DolakhaDid You feel it?
144B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 02:06
UTC: 8:21 PM
27.686.094.0DolakhaDid You feel it?
145B.S.: 2072-03-23
A.D.: 2015-07-08
Local: 10:19
UTC: 04:34
27.686.234.0DolakhaDid You feel it?
146B.S.: 2068-02-20
A.D.: 2011-06-03
Local: 11:00
UTC: N/A
27.688.035.0TaplejungDid You feel it?
147B.S.: 2075-09-26
A.D.: 2019-01-10
Local: 11:34
UTC: 05:49
27.6086.314.0RamechhapDid You feel it?
148B.S.: 2072-04-09
A.D.: 2015-07-25
Local: 00:05
UTC: 18:20
27.6186.284.0DolakhaDid You feel it?
149B.S.: 2072-02-01
A.D.: 2015-05-15
Local: 20:54
UTC: 3:09 PM
27.6186.24.0DolakhaDid You feel it?
150B.S.: 2060-11-06
A.D.: 2004-02-18
Local: 11:00
UTC: N/A
27.6187.84.0Amjilesa, TaplejungDid You feel it?
151B.S.: 2072-01-29
A.D.: 2015-05-12
Local: 22:36
UTC: 4:51 PM
27.6286.164.0DolakhaDid You feel it?
152B.S.: 2072-02-27
A.D.: 2015-06-10
Local: 14:51
UTC: 09:06
27.6286.14.0DolakhaDid You feel it?
153B.S.: 2074-06-05
A.D.: 2017-09-21
Local: 13:04
UTC: 07:19
27.6286.254.0DolakhaDid You feel it?
154B.S.: 2077-07-08
A.D.: 2020-10-24
Local: 16:17
UTC: 10:32
27.6286.244.0DolakhaDid You feel it?
155B.S.: 2072-01-31
A.D.: 2015-05-14
Local: 21:05
UTC: 3:20 PM
27.6286.094.0DolakhaDid You feel it?
156B.S.: 2074-02-29
A.D.: 2017-06-12
Local: 17:39
UTC: 11:54
27.6286.14.0DolakhaDid You feel it?
157B.S.: 2074-08-22
A.D.: 2017-12-08
Local: 08:36
UTC: 02:51
27.6386.195.0DolakhaDid You feel it?
158B.S.: 2072-03-28
A.D.: 2015-07-13
Local: 17:39
UTC: 11:54
27.6386.094.0DolakhaDid You feel it?
159B.S.: 2072-01-30
A.D.: 2015-05-13
Local: 22:29
UTC: 4:44 PM
27.6386.174.0DolakhaDid You feel it?
160B.S.: 2072-01-29
A.D.: 2015-05-12
Local: 19:18
UTC: 1:33 PM
27.6386.174.0DolakhaDid You feel it?