लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 161-180 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
161B.S.: 2072-10-01
A.D.: 2016-01-15
Local: 18:50
UTC: 13:05
27.6386.254.0Dolakha*Did You feel it?
162B.S.: 2072-02-12
A.D.: 2015-05-26
Local: 23:33
UTC: 5:48 PM
27.6386.34.0DolakhaDid You feel it?
163B.S.: 2072-02-01
A.D.: 2015-05-15
Local: 09:23
UTC: 3:38 AM
27.6386.254.0DolakhaDid You feel it?
164B.S.: 2072-02-08
A.D.: 2015-05-22
Local: 23:15
UTC: 5:30 PM
27.6386.254.0DolakhaDid You feel it?
165B.S.: 2072-01-29
A.D.: 2015-05-12
Local: 19:18
UTC: 1:33 PM
27.6386.174.0DolakhaDid You feel it?
166B.S.: 2074-08-22
A.D.: 2017-12-08
Local: 08:36
UTC: 02:51
27.6386.195.0DolakhaDid You feel it?
167B.S.: 2072-08-11
A.D.: 2015-11-27
Local: 15:23
UTC: 09:38
27.6385.534.0kavrepalanchokDid You feel it?
168B.S.: 2072-01-30
A.D.: 2015-05-13
Local: 03:06
UTC: 9:21 PM
27.6485.74.0KavrepalanchokDid You feel it?
169B.S.: 2072-02-14
A.D.: 2015-05-28
Local: 10:57
UTC: 5:12 AM
27.6485.314.0KathmanduDid You feel it?
170B.S.: 2072-05-16
A.D.: 2015-09-02
Local: 04:51
UTC: 23:06
27.6486.194.0DolakhaDid You feel it?
171B.S.: 2078-05-27
A.D.: 2021-09-12
Local: 20:41
UTC: 14:56
27.6486.14.3DolakhaDid You feel it?
172B.S.: 2072-01-13
A.D.: 2015-04-26
Local: 14:51
UTC: 9:06 AM
27.6485.635.0KavreDid You feel it?
173B.S.: 2072-04-20
A.D.: 2015-08-05
Local: 13:59
UTC: 08:14
27.6486.074.0DolakhaDid You feel it?
174B.S.: 2072-02-02
A.D.: 2015-05-16
Local: 02:29
UTC: 8:44 PM
27.6486.144.0DolakhaDid You feel it?
175B.S.: 2072-02-02
A.D.: 2015-05-16
Local: 10:13
UTC: 4:28 AM
27.6586.124.0DolakhaDid You feel it?
176B.S.: 2054-06-25
A.D.: 1997-10-11
Local: 11:00
UTC: N/A
27.6586.414.0RamechhapDid You feel it?
177B.S.: 2072-01-30
A.D.: 2015-05-13
Local: 13:53
UTC: 8:08 AM
27.6586.184.0DolakhaDid You feel it?
178B.S.: 2072-10-01
A.D.: 2016-01-15
Local: 22:59
UTC: 17:14
27.6586.234.0DolakhaDid You feel it?
179B.S.: 2073-06-21
A.D.: 2016-10-07
Local: 10:37
UTC: 04:52
27.6586.134.0DolakhaDid You feel it?
180B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 14:40
UTC: 08:55
27.6585.635.0KabreDid You feel it?