लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 201-220 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
201B.S.: 2076-01-28
A.D.: 2019-05-11
Local: 00:36
UTC: 18:51
28.9881.785.0Dailekh*Did You feel it?
202B.S.: 2058-08-12
A.D.: 2001-11-27
Local: 11:00
UTC: N/A
29.6381.795.0MuguDid You feel it?
203B.S.: 2058-09-03
A.D.: 2001-12-18
Local: 11:00
UTC: N/A
29.5881.84.0MuguDid You feel it?
204B.S.: 2068-06-14
A.D.: 2011-10-01
Local: 11:00
UTC: N/A
30.1681.814.0HumlaDid You feel it?
205B.S.: 2058-08-12
A.D.: 2001-11-27
Local: 11:00
UTC: N/A
29.5381.815.0MuguDid You feel it?
206B.S.: 2066-07-15
A.D.: 2009-11-01
Local: 11:00
UTC: N/A
30.181.814.0HumlaDid You feel it?
207B.S.: 2069-05-12
A.D.: 2012-08-28
Local: 14:16
UTC: 8:31 AM
28.7381.814.0Southeastern Dailekh Did You feel it?
208B.S.: 2053-09-14
A.D.: 1996-12-29
Local: 11:00
UTC: N/A
29.7581.8285.0HumlaDid You feel it?
209B.S.: 2061-05-27
A.D.: 2004-09-12
Local: 11:00
UTC: N/A
29.5181.844.0Shirkot, MuguDid You feel it?
210B.S.: 2072-04-24
A.D.: 2015-08-09
Local: 00:21
UTC: 6:36 PM
30.181.854.0HumlaDid You feel it?
211B.S.: 2053-07-19
A.D.: 1996-11-04
Local: 11:00
UTC: N/A
29.6381.8594.0MuguDid You feel it?
212B.S.: 2065-08-23
A.D.: 2008-12-08
Local: 11:00
UTC: N/A
30.1581.866.0HumlaDid You feel it?
213B.S.: 2061-12-25
A.D.: 2005-04-07
Local: 11:00
UTC: N/A
29.3581.884.0KalikotDid You feel it?
214B.S.: 2062-07-12
A.D.: 2005-10-29
Local: 11:00
UTC: N/A
29.581.885.0MuguDid You feel it?
215B.S.: 2073-01-22
A.D.: 2016-05-04
Local: 11:17
UTC: 5:32 AM
29.3881.884.0KalikotDid You feel it?
216B.S.: 2079-12-10
A.D.: 2023-03-24
Local: 09:51
UTC: 04:06
29.6481.894.5MuguDid You feel it?
217B.S.: 2068-09-27
A.D.: 2012-01-11
Local: 14:44
UTC: 8:59 AM
28.8981.894.0DailekhDid You feel it?
218B.S.: 2065-09-11
A.D.: 2008-12-26
Local: 11:00
UTC: N/A
30.0981.94.0HumlaDid You feel it?
219B.S.: 2066-07-22
A.D.: 2009-11-08
Local: 11:00
UTC: N/A
30.1181.914.0HumlaDid You feel it?
220B.S.: 2064-04-16
A.D.: 2007-08-01
Local: 11:00
UTC: N/A
29.4981.914.0MuguDid You feel it?