लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 221-240 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
221B.S.: 2068-10-05
A.D.: 2012-01-19
Local: 06:31
UTC: 12:46 AM
29.7381.914.0Humla*Did You feel it?
222B.S.: 2064-04-16
A.D.: 2007-08-01
Local: 11:00
UTC: N/A
29.4981.914.0MuguDid You feel it?
223B.S.: 2072-01-09
A.D.: 2015-04-22
Local: 12:59
UTC: 7:14 AM
28.881.924.0JajarkotDid You feel it?
224B.S.: 2070-12-17
A.D.: 2014-03-31
Local: 13:36
UTC: 7:51 AM
30.1181.934.0HumlaDid You feel it?
225B.S.: 2080-01-18
A.D.: 2023-05-01
Local: 14:35
UTC: 08:50
29.8981.934.0HumlaDid You feel it?
226B.S.: 2076-11-07
A.D.: 2020-02-19
Local: 21:13
UTC: 15:28
29.7181.964.3BajuraDid You feel it?
227B.S.: 2060-06-07
A.D.: 2003-09-24
Local: 11:00
UTC: N/A
28.9981.964.0DailekhDid You feel it?
228B.S.: 2067-10-04
A.D.: 2011-01-18
Local: 11:00
UTC: N/A
30.0381.974.0HumlaDid You feel it?
229B.S.: 2070-01-31
A.D.: 2013-05-14
Local: 15:44
UTC: 9:59 AM
29.6581.984.0Western MuguDid You feel it?
230B.S.: 2076-02-32
A.D.: 2019-06-15
Local: 21:32
UTC: 15:47
28.9581.984.5JajarkotDid You feel it?
231B.S.: 2053-03-26
A.D.: 1996-07-10
Local: 11:00
UTC: N/A
29.61681.9814.0MuguDid You feel it?
232B.S.: 2058-08-12
A.D.: 2001-11-27
Local: 11:00
UTC: N/A
29.5281.995.0MuguDid You feel it?
233B.S.: 2080-07-21
A.D.: 2023-11-07
Local: 12:58
UTC: 07:13
29:8381:714.0BajuraDid You feel it?
234B.S.: 2070-01-31
A.D.: 2013-05-14
Local: 08:58
UTC: 3:13 AM
29.56824.0MuguDid You feel it?
235B.S.: 2070-01-31
A.D.: 2013-05-14
Local: 09:03
UTC: 3:18 AM
29.68824.0MuguDid You feel it?
236B.S.: 2051-07-07
A.D.: 1994-10-24
Local: 11:00
UTC: N/A
28.92824.0JajarkotDid You feel it?
237B.S.: 2077-02-13
A.D.: 2020-05-26
Local: 16:00
UTC: 10:15
29.7382.014.0Humla/MuguDid You feel it?
238B.S.: 2068-12-06
A.D.: 2012-03-19
Local: 02:21
UTC: 8:36 PM
28.782.024.0Karkigaun-JajarkotDid You feel it?
239B.S.: 2062-07-20
A.D.: 2005-11-06
Local: 11:00
UTC: N/A
29.6182.025.0MuguDid You feel it?
240B.S.: 2065-09-14
A.D.: 2008-12-29
Local: 11:00
UTC: N/A
30.1382.034.0HumlaDid You feel it?