लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 241-260 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
241B.S.: 2076-07-11
A.D.: 2019-10-28
Local: 19:27
UTC: 13:42
29.6682.044.1Mugu*Did You feel it?
242B.S.: 2079-01-21
A.D.: 2022-05-04
Local: 09:57
UTC: 04:12
29.3582.044.1JumlaDid You feel it?
243B.S.: 2066-06-10
A.D.: 2009-09-26
Local: 11:00
UTC: N/A
29.8182.054.0HumlaDid You feel it?
244B.S.: 2069-01-05
A.D.: 2012-04-17
Local: 04:58
UTC: 11:13 PM
28.582.064.0SalyanDid You feel it?
245B.S.: 2062-07-14
A.D.: 2005-10-31
Local: 11:00
UTC: N/A
29.6482.065.0MuguDid You feel it?
246B.S.: 2060-04-17
A.D.: 2003-08-02
Local: 11:00
UTC: N/A
29.5182.14.0MuguDid You feel it?
247B.S.: 2080-07-28
A.D.: 2023-11-14
Local: 21:15
UTC: 15:30
28.9182.114.0JajarkotDid You feel it?
248B.S.: 2076-02-16
A.D.: 2019-05-30
Local: 10:01
UTC: 04:16
29.6282.114.6MuguDid You feel it?
249B.S.: 2080-07-28
A.D.: 2023-11-14
Local: 21:15
UTC: 15:30
28.9182.114.0JajarkotDid You feel it?
250B.S.: 2080-07-22
A.D.: 2023-11-08
Local: 03:06
UTC: 21:21
28.9482.134.2JajarkotDid You feel it?
251B.S.: 2066-08-07
A.D.: 2009-11-22
Local: 11:00
UTC: N/A
29.0282.154.0JajarkotDid You feel it?
252B.S.: 2080-07-20
A.D.: 2023-11-06
Local: 16:40
UTC: 10:55
28.9382.164.5JajarkotDid You feel it?
253B.S.: 2080-07-17
A.D.: 2023-11-03
Local: 00:29
UTC: 18:44
28.9682.174.2JajarkotDid You feel it?
254B.S.: 2072-01-08
A.D.: 2015-04-21
Local: 01:37
UTC: 7:52 PM
28.8582.185.0JajarkotDid You feel it?
255B.S.: 2051-10-16
A.D.: 1995-01-30
Local: 11:00
UTC: N/A
29.3282.194.0JumlaDid You feel it?
256B.S.: 2080-07-17
A.D.: 2023-11-03
Local: 00:08
UTC: 18:23
28.9582.194.5JajarkotDid You feel it?
257B.S.: 2080-07-18
A.D.: 2023-11-04
Local: 01:22
UTC: 19:37
28.8882.204.0JajarkotDid You feel it?
258B.S.: 2080-07-17
A.D.: 2023-11-03
Local: 00:35
UTC: 18:50
28.8882.204.3JajarkotDid You feel it?
259B.S.: 2080-07-19
A.D.: 2023-11-05
Local: 14:24
UTC: 08:39
28.9182.204.1JajarkotDid You feel it?
260B.S.: 2080-07-17
A.D.: 2023-11-03
Local: 23:47
UTC: 18:02
28.9282.216.4JajarkotDid You feel it?