लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 21-40 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
21B.S.: 2078-06-04
A.D.: 2021-09-20
Local: 16:30
UTC: 10:45
29.8980.594.2Darchula*Did You feel it?
22B.S.: 2072-06-12
A.D.: 2015-09-29
Local: 15:12
UTC: 9:27 AM
29.8380.64.0DarchulaDid You feel it?
23B.S.: 2073-10-28
A.D.: 2017-02-10
Local: 16:58
UTC: 11:13 AM
29.8880.614.0DarchulaDid You feel it?
24B.S.: 2055-11-07
A.D.: 1999-02-19
Local: 11:00
UTC: N/A
29.86780.6184.0DarchulaDid You feel it?
25B.S.: 2058-05-28
A.D.: 2001-09-13
Local: 11:00
UTC: N/A
29.82180.6445.0DarchulaDid You feel it?
26B.S.: 2051-08-26
A.D.: 1994-12-12
Local: 11:00
UTC: N/A
29.8480.694.0DarchulaDid You feel it?
27B.S.: 2077-09-28
A.D.: 2021-01-12
Local: 09:48
UTC: 04:03
29.8980.704.2DarchulaDid You feel it?
28B.S.: 2078-11-10
A.D.: 2022-02-22
Local: 15:52
UTC: 10:07
29.7080.714.1BaitadiDid You feel it?
29B.S.: 2072-03-30
A.D.: 2015-07-15
Local: 08:14
UTC: 2:29 AM
29.880.734.0DarchulaDid You feel it?
30B.S.: 2079-09-06
A.D.: 2022-12-21
Local: 01:00
UTC: 19:15
30.0080.744.1DarchulaDid You feel it?
31B.S.: 2059-02-22
A.D.: 2002-06-05
Local: 11:00
UTC: N/A
28.8680.754.0KailaliDid You feel it?
32B.S.: 2079-03-26
A.D.: 2022-07-10
Local: 19:49
UTC: 14:04
29.8280.764.2DarchulaDid You feel it?
33B.S.: 2074-09-13
A.D.: 2017-12-28
Local: 13:30
UTC: 7:45
29.8280.764.0DarchulaDid You feel it?
34B.S.: 2070-03-13
A.D.: 2013-06-27
Local: 12:05
UTC: 6:20 AM
30.0580.84.0DarchulaDid You feel it?
35B.S.: 2077-07-12
A.D.: 2020-10-28
Local: 00:19
UTC: 18:34
29.5880.814.2BajhangDid You feel it?
36B.S.: 2067-12-21
A.D.: 2011-04-04
Local: 11:00
UTC: N/A
3080.814.0DarchulaDid You feel it?
37B.S.: 2063-06-10
A.D.: 2006-09-26
Local: 11:00
UTC: N/A
30.180.834.0DarchulaDid You feel it?
38B.S.: 2060-11-02
A.D.: 2004-02-14
Local: 11:00
UTC: N/A
29.6780.884.0Brahmajali, BhajhangDid You feel it?
39B.S.: 2077-05-09
A.D.: 2020-08-25
Local: 21:09
UTC: 15:24
29.5980.894.7BajhangDid You feel it?
40B.S.: 2080-03-04
A.D.: 2023-06-19
Local: 04:55
UTC: 23:10
29.7880.924.0DarchulaDid You feel it?