लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 41-60 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
41B.S.: 2071-03-23
A.D.: 2014-07-07
Local: 22:22
UTC: 4:37 PM
29.7380.934.0Bajhang-Darchula border*Did You feel it?
42B.S.: 2076-12-20
A.D.: 2020-04-02
Local: 20:55
UTC: 15:10
29.5880.964.0BajhangDid You feel it?
43B.S.: 2065-03-01
A.D.: 2008-06-15
Local: 11:00
UTC: N/A
29.7380.965.0DarchulaDid You feel it?
44B.S.: 2074-02-16
A.D.: 2017-05-30
Local: 23:23
UTC: 5:38 PM
29.6480.974.0BajhangDid You feel it?
45B.S.: 2069-09-18
A.D.: 2013-01-02
Local: 23:27
UTC: 5:42 PM
29.41814.0Bajhang and Doti borderDid You feel it?
46B.S.: 2079-01-06
A.D.: 2022-04-19
Local: 06:03
UTC: 00:18
29.5881.004.1BajhangDid You feel it?
47B.S.: 2078-05-07
A.D.: 2021-08-23
Local: 02:23
UTC: 20:38
29.6181.014.0BajhangDid You feel it?
48B.S.: 2080-11-04
A.D.: 2024-02-16
Local: 09:32
UTC: 03:47
29.4581.014.4BajhangDid You feel it?
49B.S.: 2068-11-14
A.D.: 2012-02-26
Local: 04:41
UTC: 10:56 PM
29.7181.024.0Bajhang-Darchula borderDid You feel it?
50B.S.: 2071-10-08
A.D.: 2015-01-22
Local: 15:12
UTC: 9:27 AM
29.3681.034.0DotiDid You feel it?
51B.S.: 2069-03-27
A.D.: 2012-07-11
Local: 23:08
UTC: 5:23 PM
29.4381.034.0Southern BajhangDid You feel it?
52B.S.: 2061-10-03
A.D.: 2005-01-16
Local: 11:00
UTC: N/A
29.8181.044.0BajhangDid You feel it?
53B.S.: 2079-07-13
A.D.: 2022-10-30
Local: 09:26
UTC: 03:41
29.6081.044.6BajhangDid You feel it?
54B.S.: 2076-02-31
A.D.: 2019-06-14
Local: 12:22
UTC: 06:37
29.5281.054.0BajhangDid You feel it?
55B.S.: 2073-07-21
A.D.: 2016-11-06
Local: 21:47
UTC: 4:02 PM
29.6981.054.0BajhangDid You feel it?
56B.S.: 2069-10-25
A.D.: 2013-02-07
Local: 06:53
UTC: 1:08 AM
29.4281.054.0BajhangDid You feel it?
57B.S.: 2063-10-22
A.D.: 2007-02-05
Local: 11:00
UTC: N/A
30.181.054.0DarchulaDid You feel it?
58B.S.: 2068-11-14
A.D.: 2012-02-26
Local: 04:53
UTC: 11:08 PM
29.8681.054.0Bajhang-Darchula borderDid You feel it?
59B.S.: 2080-09-27
A.D.: 2024-01-12
Local: 23:32
UTC: 17:47
29.5581.094.4BajhangDid You feel it?
60B.S.: 2073-01-18
A.D.: 2016-04-30
Local: 12:28
UTC: 6:43 AM
29.5481.14.0BajhangDid You feel it?