लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 181-200 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
181B.S.: 2067-01-01
A.D.: 2010-04-14
Local: 11:00
UTC: N/A
28.3183.094.0Baglung*Did You feel it?
182B.S.: 2055-05-21
A.D.: 1998-09-06
Local: 11:00
UTC: N/A
27.79787.0154.0SolukhumbuDid You feel it?
183B.S.: 2066-11-16
A.D.: 2010-02-28
Local: 11:00
UTC: N/A
28.481.524.0BaglungDid You feel it?
184B.S.: 2066-11-13
A.D.: 2010-02-25
Local: 11:00
UTC: N/A
29.7881.524.0BajhangDid You feel it?
185B.S.: 2066-10-04
A.D.: 2010-01-18
Local: 11:00
UTC: N/A
28.3783.974.0KaskiDid You feel it?
186B.S.: 2055-02-02
A.D.: 1998-05-16
Local: 11:00
UTC: N/A
26.7684.8174.0ParsaDid You feel it?
187B.S.: 2055-01-27
A.D.: 1998-05-10
Local: 11:00
UTC: N/A
29.4182.384.0JumlaDid You feel it?
188B.S.: 2055-11-07
A.D.: 1999-02-19
Local: 11:00
UTC: N/A
29.86780.6184.0DarchulaDid You feel it?
189B.S.: 2055-12-05
A.D.: 1999-03-19
Local: 11:00
UTC: N/A
27.93485.8344.0SindhupalchowkDid You feel it?
190B.S.: 2064-06-25
A.D.: 2007-10-12
Local: 11:00
UTC: N/A
27.7586.124.0DolakhaDid You feel it?
191B.S.: 2065-04-18
A.D.: 2008-08-02
Local: 11:00
UTC: N/A
28.1885.294.0BajuraDid You feel it?
192B.S.: 2065-03-06
A.D.: 2008-06-20
Local: 11:00
UTC: N/A
27.9885.734.0SindhupalchowkDid You feel it?
193B.S.: 2056-10-11
A.D.: 2000-01-25
Local: 11:00
UTC: N/A
27.37888.0594.0TaplejungDid You feel it?
194B.S.: 2056-10-06
A.D.: 2000-01-20
Local: 11:00
UTC: N/A
27.92886.064.0SindhupalchowkDid You feel it?
195B.S.: 2056-08-25
A.D.: 1999-12-11
Local: 11:00
UTC: N/A
30.15981.5634.0HumlaDid You feel it?
196B.S.: 2056-06-03
A.D.: 1999-09-20
Local: 11:00
UTC: N/A
27.3887.8974.0Taplejung Did You feel it?
197B.S.: 2056-05-09
A.D.: 1999-08-25
Local: 11:00
UTC: N/A
28.15784.7424.0GorkhaDid You feel it?
198B.S.: 2064-11-19
A.D.: 2008-03-02
Local: 11:00
UTC: N/A
29.6981.764.0HumlaDid You feel it?
199B.S.: 2055-12-24
A.D.: 1999-04-07
Local: 11:00
UTC: N/A
29.59681.2264.0BajhangDid You feel it?
200B.S.: 2066-08-30
A.D.: 2009-12-15
Local: 11:00
UTC: N/A
28.2884.44.0LamjungDid You feel it?