लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 101-120 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
101B.S.: 2061-12-16
A.D.: 2005-03-29
Local: 11:00
UTC: N/A
28.0484.744.0Gorkha*Did You feel it?
102B.S.: 2061-12-16
A.D.: 2005-03-29
Local: 11:00
UTC: N/A
28.1184.774.0GorkhaDid You feel it?
103B.S.: 2061-12-22
A.D.: 2005-04-04
Local: 11:00
UTC: N/A
28.5683.184.0MyagdiDid You feel it?
104B.S.: 2055-05-21
A.D.: 1998-09-06
Local: 11:00
UTC: N/A
27.79787.0154.0SolukhumbuDid You feel it?
105B.S.: 2062-01-02
A.D.: 2005-04-15
Local: 11:00
UTC: N/A
27.9285.714.0SindhupalchowkDid You feel it?
106B.S.: 2055-06-30
A.D.: 1998-10-16
Local: 11:00
UTC: N/A
28.07785.664.0SindhupalchowkDid You feel it?
107B.S.: 2061-04-01
A.D.: 2004-07-16
Local: 11:00
UTC: N/A
28.3284.064.0Ghalegaun, KaskiDid You feel it?
108B.S.: 2060-08-25
A.D.: 2003-12-11
Local: 11:00
UTC: N/A
29.8580.544.0DarchulaDid You feel it?
109B.S.: 2060-09-19
A.D.: 2004-01-03
Local: 11:00
UTC: N/A
27.7686.074.0Listikot, SindhupalchokDid You feel it?
110B.S.: 2060-09-23
A.D.: 2004-01-07
Local: 11:00
UTC: N/A
28.07854.0Darkha, DhadingDid You feel it?
111B.S.: 2053-10-19
A.D.: 1997-02-01
Local: 11:00
UTC: N/A
2885.3034.0RasuwaDid You feel it?
112B.S.: 2060-10-19
A.D.: 2004-02-02
Local: 11:00
UTC: N/A
29.3281.534.0Tolideval, BajuraDid You feel it?
113B.S.: 2053-10-21
A.D.: 1997-02-03
Local: 11:00
UTC: N/A
28.0985.294.0RasuwaDid You feel it?
114B.S.: 2053-10-28
A.D.: 1997-02-10
Local: 11:00
UTC: N/A
28.1285.334.0RasuwaDid You feel it?
115B.S.: 2053-11-07
A.D.: 1997-02-18
Local: 11:00
UTC: N/A
29.5281.334.0BajhangDid You feel it?
116B.S.: 2061-02-16
A.D.: 2004-05-29
Local: 11:00
UTC: N/A
28.5982.984.0Niseldhar, BaglungDid You feel it?
117B.S.: 2053-12-25
A.D.: 1997-04-07
Local: 11:00
UTC: N/A
27.587.7464.0SolukhumbuDid You feel it?
118B.S.: 2060-08-07
A.D.: 2003-11-23
Local: 11:00
UTC: N/A
28.383.884.0KaskiDid You feel it?
119B.S.: 2054-02-15
A.D.: 1997-05-28
Local: 11:00
UTC: N/A
28.6882.584.0RukumDid You feel it?
120B.S.: 2054-06-25
A.D.: 1997-10-11
Local: 11:00
UTC: N/A
27.6586.414.0RamechhapDid You feel it?