लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 141-160 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
141B.S.: 2055-06-30
A.D.: 1998-10-16
Local: 11:00
UTC: N/A
28.07785.664.0Sindhupalchowk*Did You feel it?
142B.S.: 2065-01-26
A.D.: 2008-05-08
Local: 11:00
UTC: N/A
27.587.524.0TaplejungDid You feel it?
143B.S.: 2053-12-25
A.D.: 1997-04-07
Local: 11:00
UTC: N/A
27.587.7464.0SolukhumbuDid You feel it?
144B.S.: 2062-01-22
A.D.: 2005-05-05
Local: 11:00
UTC: N/A
27.6987.74.0TaplejungDid You feel it?
145B.S.: 2054-02-15
A.D.: 1997-05-28
Local: 11:00
UTC: N/A
28.6882.584.0RukumDid You feel it?
146B.S.: 2054-06-25
A.D.: 1997-10-11
Local: 11:00
UTC: N/A
27.6586.414.0RamechhapDid You feel it?
147B.S.: 2064-03-23
A.D.: 2007-07-07
Local: 11:00
UTC: N/A
28.0885.34.0RasuwaDid You feel it?
148B.S.: 2054-08-11
A.D.: 1997-11-26
Local: 11:00
UTC: N/A
27.75864.0DolakhaDid You feel it?
149B.S.: 2064-05-21
A.D.: 2007-09-07
Local: 11:00
UTC: N/A
28.0585.334.0RasuwaDid You feel it?
150B.S.: 2064-04-18
A.D.: 2007-08-03
Local: 11:00
UTC: N/A
27.2187.974.0PanchtharDid You feel it?
151B.S.: 2054-10-30
A.D.: 1998-02-12
Local: 11:00
UTC: N/A
27.5988.194.0TaplejungDid You feel it?
152B.S.: 2064-05-21
A.D.: 2007-09-07
Local: 11:00
UTC: N/A
27.7286.264.0DolakhaDid You feel it?
153B.S.: 2055-05-21
A.D.: 1998-09-06
Local: 11:00
UTC: N/A
27.79787.0154.0SolukhumbuDid You feel it?
154B.S.: 2064-11-04
A.D.: 2008-02-16
Local: 11:00
UTC: N/A
26.886.254.0SirahaDid You feel it?
155B.S.: 2064-11-02
A.D.: 2008-02-14
Local: 11:00
UTC: N/A
27.886.534.0TaplejungDid You feel it?
156B.S.: 2064-02-02
A.D.: 2007-05-16
Local: 11:00
UTC: N/A
27.588.084.0Nepal-India BorderDid You feel it?
157B.S.: 2064-08-15
A.D.: 2007-12-01
Local: 11:00
UTC: N/A
28.0585.284.0RasuwaDid You feel it?
158B.S.: 2055-02-02
A.D.: 1998-05-16
Local: 11:00
UTC: N/A
26.7684.8174.0ParsaDid You feel it?
159B.S.: 2055-01-27
A.D.: 1998-05-10
Local: 11:00
UTC: N/A
29.4182.384.0JumlaDid You feel it?
160B.S.: 2064-06-25
A.D.: 2007-10-12
Local: 11:00
UTC: N/A
27.7586.124.0DolakhaDid You feel it?