लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 21-40 of 1,186 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
21B.S.: 2076-05-05
A.D.: 2019-08-22
Local: 07:07
UTC: 01:22
27.5286.394.0Solukhumbu*Did You feel it?
22B.S.: 2072-11-23
A.D.: 2016-03-06
Local: 07:10
UTC: 01:25
27.6985.934.0SindhupalchowkDid You feel it?
23B.S.: 2079-09-08
A.D.: 2022-12-23
Local: 07:15
UTC: 01:30
29.1083.304.6DolpaDid You feel it?
24B.S.: 2075-02-22
A.D.: 2018-06-05
Local: 07:19
UTC: 01:34
29.6881.654.0BajuraDid You feel it?
25B.S.: 2077-05-19
A.D.: 2020-09-04
Local: 07:20
UTC: 01:35
27.5887.194.0SankhuwasabhaDid You feel it?
26B.S.: 2075-03-21
A.D.: 2018-07-05
Local: 07:21
UTC: 01:36
28.1185.044.0DhadingDid You feel it?
27B.S.: 2072-04-16
A.D.: 2015-08-01
Local: 07:22
UTC: 01:37
27.8185.714.0SindupalchokDid You feel it?
28B.S.: 2079-03-09
A.D.: 2022-06-23
Local: 07:22
UTC: 01:37
28.184.814.1GorkhaDid You feel it?
29B.S.: 2076-06-12
A.D.: 2019-09-29
Local: 07:27
UTC: 01:42
28.6683.064.4Rukum EastDid You feel it?
30B.S.: 2072-08-21
A.D.: 2015-12-07
Local: 07:27
UTC: 01:42
27.8686.194.0DolakhaDid You feel it?
31B.S.: 2080-11-26
A.D.: 2024-03-09
Local: 07:30
UTC: 01:45
28.4484.084.0KaskiDid You feel it?
32B.S.: 2077-10-27
A.D.: 2021-02-09
Local: 07:35
UTC: 01:50
27.8987.915.0TaplejungDid You feel it?
33B.S.: 2080-02-29
A.D.: 2023-06-12
Local: 07:38
UTC: 01:53
29.7281.614.4BajuraDid You feel it?
34B.S.: 2080-07-05
A.D.: 2023-10-22
Local: 07:39
UTC: 01:54
27.9484.796.1DhadingDid You feel it?
35B.S.: 2072-09-16
A.D.: 2015-12-31
Local: 07:41
UTC: 01:56
27.8685.724.0SindhupalchowkDid You feel it?
36B.S.: 2072-03-17
A.D.: 2015-07-02
Local: 07:41
UTC: 01:56
27.9785.625.0SindhupalchowkDid You feel it?
37B.S.: 2074-03-18
A.D.: 2017-07-02
Local: 07:43
UTC: 01:58
27.3486.495.0OkhaldhungaDid You feel it?
38B.S.: 2076-07-26
A.D.: 2019-11-12
Local: 07:45
UTC: 02:00
30.2080.104.6IndiaDid You feel it?
39B.S.: 2073-05-20
A.D.: 2016-09-05
Local: 07:49
UTC: 02:04
27.7886.354.0DolakhaDid You feel it?
40B.S.: 2072-04-24
A.D.: 2015-08-09
Local: 07:55
UTC: 02:10
27.9485.524.0SindupalchokDid You feel it?