लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 121-140 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
121B.S.: 2052-06-18
A.D.: 1995-10-04
Local: 11:15
UTC: 05:30
28.2784.444.0Lamjung*Did You feel it?
122B.S.: 2080-03-28
A.D.: 2023-07-13
Local: 11:17
UTC: 05:32
27.9581.784.6HumlaDid You feel it?
123B.S.: 2079-12-18
A.D.: 2023-04-01
Local: 11:27
UTC: 05:42
27.7686.195.2DolakhaDid You feel it?
124B.S.: 2075-09-26
A.D.: 2019-01-10
Local: 11:34
UTC: 05:49
27.6086.314.0RamechhapDid You feel it?
125B.S.: 2073-03-07
A.D.: 2016-06-21
Local: 11:34
UTC: 05:49
27.9385.214.0NuwakotDid You feel it?
126B.S.: 2076-01-16
A.D.: 2019-04-29
Local: 11:35
UTC: 05:50
27.9385.944.0SindhupalchowkDid You feel it?
127B.S.: 2080-08-04
A.D.: 2023-11-20
Local: 11:37
UTC: 05:52
29.6181.274.5BajhangDid You feel it?
128B.S.: 2079-10-18
A.D.: 2023-02-01
Local: 11:44
UTC: 05:59
29.7181.624.0BajuraDid You feel it?
129B.S.: 2080-06-18
A.D.: 2023-10-05
Local: 11:45
UTC: 06:00
29.6081.234.5BajhangDid You feel it?
130B.S.: 2080-06-20
A.D.: 2023-10-07
Local: 11:45
UTC: 06:00
29.5881.265.3BajhangDid You feel it?
131B.S.: 2072-05-03
A.D.: 2015-08-20
Local: 11:47
UTC: 06:02
2885.294.0RasuwaDid You feel it?
132B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 11:56
UTC: 06:11
28.2484.757.0GorkhaDid You feel it?
133B.S.: 2072-04-22
A.D.: 2015-08-07
Local: 11:57
UTC: 06:12
27.585.54.0KavreDid You feel it?
134B.S.: 2073-04-08
A.D.: 2016-07-23
Local: 11:59
UTC: 06:14
27.9984.714.0GorkhaDid You feel it?
135B.S.: 2078-06-09
A.D.: 2021-09-25
Local: 12:12
UTC: 06:27
27.9185.804.6SindhupalchokDid You feel it?
136B.S.: 2072-06-05
A.D.: 2015-09-22
Local: 12:17
UTC: 06:32
27.7485.074.0DhadingDid You feel it?
137B.S.: 2072-05-04
A.D.: 2015-08-21
Local: 12:21
UTC: 06:36
27.9685.484.0NuwakotDid You feel it?
138B.S.: 2076-02-31
A.D.: 2019-06-14
Local: 12:22
UTC: 06:37
29.5281.054.0BajhangDid You feel it?
139B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 12:23
UTC: 06:38
28.4185.85.0TibetDid You feel it?
140B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 12:30
UTC: 06:45
28.2884.726.0GorkhaDid You feel it?